Tekniska muséets vänner

Tekniska muséets vänner är en vänförening som på olika sätt stöder Tekniska muséet i dess arbete. Föreningen arrangerar också egna studieresor, med det övergripande syftet att lyfta fram teknikens och industrins betydelse för det svenska samhällets utveckling. Varje år delar föreningen ut stipendier till anställda vid Tekniska muséet. Föreningen har ungefär 1000 medlemmar.

En medlem i Tekniska muséets vänner har fri entré till muséet, utom möjligen vid vissa specialutställningar. De som följer med medlemmen vid besöket (ytterligare en vuxen och upp till tre barn) får rabatt på entréavgiften. Det som lockar flest medlemmar att ansluta sig är dock troligen de föredrag och resor som arrangeras. En del av dessa är avgiftsfria, medan andra kostar pengar. Den som är medlem kan ofta ta med vänner och familjemedlemmar på dessa arrangemang. Slutligen får medlemmarna rabatt på sina inköp i Tekniska muséets butik.

Föreningens arbete

Tekniska muséets vänner intresserar sig både för teknikhistoria och för den tekniska utvecklingen, precis som muséet gör. Genom åren har evenemangen handlat om allt ifrån hushållsrobotar till rälsbussar, museispårvägen i Malmköping och den nya järnvägsbron i Södertälje. Teknikhistoria handlar inte bara om vad som hände förr, utan lika mycket om vad som sker just nu. Vi lever i en otroligt intressant tid för framtidens teknikhistoriker. Ett klipp som det följande kommer därför att bli högeligen intressant.

För att utveckla arbetet på Tekniska muséet delar föreningen varje år ut ett stipendium till en medarbetare på muséet. 2010 års stipendium tilldelades Lisa Söderlund, som för pengarna företog en studieresa till Deutsches Museum i München. Syftet var att hitta inspiration till hur Tekniska muséet kan utvecklas ytterligare.