Elsparkcykeln – miljövänlig om du äger en själv

Elsparkcykelns intåg i Sverige har varit kontroversiellt. I den här artikeln får du lära dig mer om varför, och varför det är bra om du äger din egen elsparkcykel. Du får också veta mer om vad det egentligen är för teknik som driver dem.

Elsparkcykeln har på några få korta år seglat upp som ett av de mest populära, och omdiskuterade, sätten att ta sig fram på i urbana miljöer. Många använder dem, samtidigt så är det också många som ifrågasätter om de verkligen är så miljövänliga som uthyrningsföretagen påstår. Att äga din egna elsparkcykel är alltid ett bättre alternativ än att hyra. Men vad är det egentligen för teknik som driver en elsparkcykel?

Välj litiumbatterier för bästa effekt

En elsparkcykel drivs av ett batteri. Batteriet är antingen ett blyackumulatorbatteri eller ett litiumbatteri. Det senare anses allmänt som ett bättre alternativ eftersom effekten är större i förhållande till batteriets storlek och vikt. Litiumbatterier är för övrigt också det vanligaste batterialternativet för elbilar. När det gäller motorn så är den i regel integrerad med hjulet, en så kallad ”hubmotor”. När du trycker på gasreglaget skickas signaler till moderkortet som i sin tur signalerar motorn som släpper på den mängd ström som krävs från batteriet för att driva cykeln framåt i motsvarande hastighet.

Kritiken mot elsparkcyklar håller inte hela vägen

Kritiken mot elsparkcyklar har till stor del fokuserat på två saker: dels att många uppfattar dem som störande inslag i stadsmiljön, dels att de också håller sämre än vad uthyrningsföretagen påstår. Elsparkcyklarna som hyrs är tyvärr till stora delar slit-och-slängprodukter, och sådana är som bekant sällan positiva för miljön. Enligt vissa undersökningar håller elsparkcyklarna som hyrs ut så kort tid som 40 dagar. Fordonets positiva effekter infinner sig därför om fler äger sitt eget exemplar och låter det ersätta bilresor eller andra koldioxidtunga transportsätt.

Scroll to top