Investera i Iota eller i Bitcoin?

Det finns flera olika kryptovalutor på marknaden och Bitcoin är fortfarande den som är mest känd. Men sedan Iota lanserades 2017 har kryptovalutans popularitet stadigt ökat och knappar in på Bitcoin. Skillnader mellan de båda kryptovalutorna är till exempel säkerheten, avgifterna och tekniken de använder.

Även om Bitcoin är mer känd än Iota och än i dag är den största på marknaden visar flera stora företag ett enormt intresse för den nya valutan. Detta gör att den stiger kraftigt. Det finns en del att tänka på numera för att kunna välja Iota eller Bitcoin vid en investering i kryptovalutor. Iota var från början ett försök till förbättring och utveckling. Det tyska företaget IOTA Foundation tänkte inte att Iota skulle användas på samma sätt på börsen genom att köpas och säljas som Bitcoin utan i stället användas för att köpa information om aktivitet hos olika uppkopplade apparater som skulle kunna användas vidare för analyser.

Stora skillnader mellan Bitcoin och Iota

En skillnad mellan Iota och Bitcoin är att Iota inte tar ut några avgifter. Det finns inte heller några begränsningar för mängden transaktioner. Iota används i dag på flera digitala marknadsplatser där några exempel på de största företagen som använder kryptovalutan är Bosch och Microsoft vilket även förklarar dess popularitet. Ytterligare en avgörande skillnad är att Iota inte bygger på samma teknik med blockkedjor som de allra flesta andra kryptovalutor. Iota använder istället en teknik som kallas för tangle. Denna innebär att när någon påbörjar en transaktion inleds även en slumpvis validering för att godkänna två andra transaktioner. Det finns de som menar att en blockkedja är starkast inledningsvis men när det blir fler användare försvagas den. Till skillnad mot tekniken med blockkedja blir istället tangle starkare av ett ökat antal användare. Blockkedjor innebär alltså en ökad risk för att bli hackad medan denna risk istället reduceras med tekniken tangle som Iota använder sig av. Fördelen med detta är att Iota kan hantera många transaktioner samtidigt. Dessutom är det avgiftsfritt. En sista skillnad mellan kryptovalutorna är att Iota är mer användarvänligt. Iota kräver inte som Bitcoin något särskilt programmeringsspråk utan kan lätt integreras i systemet. Vad gäller framtiden ser det ut som om Iota kommer att ta över den ledande rollen inom kort då alltfler företag väljer att använda den billigare och säkrare tekniken.

Scroll to top