Därför är elbilsutvecklingen bra för miljön

De tekniska framstegen som har gjorts gällande elbilar har öppnat upp för många att äga en elbil. Elbilar är även en sak som kan bidra till ett förbättrat klimat. Men för att fler ska kunna köra och äga en elbil krävs det bra laddningsmöjligheter.

Den utveckling som har skett med elbilar har gjort det möjligt att allt fler kan köra och äga elbil. För miljöns skull och för att klimatmålen ska kunna uppnås spelar elbilarna en betydande roll. Genom att installera elstolpar blir förutsättningarna för fler bättre att faktiskt kunna äga en elbil. Att installera laddstolpar i brf med Opigo är bra för att möjliggöra att fler faktiskt kan köpa en elbil. Att fler installerar elstolpar bäddar för elbilens överlevnad och fortsatta utveckling.

Fler laddningsmöjligheter gör elbilsägandet enklare

Ju fler som väljer elbil desto bättre är det för miljön. Men för att människor ska kunna ha en elbil behöver det finnas goda laddninsgmöjligeher runt om i landet. Både där människor bor, men även ett nätverk av publika laddstationer som går att nyttja på resande fot. Privatpersoner som har eget hus kan välja att installera laddstolpar. Men en bostadsrättsförening kan också välja att investera i laddstolpar för att förenkla elbilsägandet för de boende.

Elbilen har hela tiden utvecklats till det bättre

Utvecklingen av elektrisk mobilitet startade redan på 1800-talet. 1830 uppfanns den första elvagnen och det var starten på elbilens kommande utveckling. Ungefär i mitten av 1990-talet kom världens första massproducerade hybridbil som blev startskottet på en raketutvecklig för elbilar. Potentialen för batterierna har hela tiden förbättrats och räckvidden har i och med det blivit längre. Idag finns det många elbilar att välja mellan. Elbilen har fortsatt en enorm potential och är ett av svaren på hur trycket på miljön kan minska. Utsläppen behöver minska om den negativa trenden ska kunna vända när det gäller klimatet.

Scroll to top