Iota och bitcoin – två olika kryptovalutor

På senare år har det blivit allt vanligare att höra folk inom finans- och teknologibranschen att prata om kryptovalutors betydelse för den internationella valutamarknaden. Men vad är tekniken bakom valutorna – vilka olika valutor finns det att välja mellan – och är det smart att investera i dessa?

Då vi föreställer oss tekniska framsteg är det enkelt att vi tänker i termer av hårdvara: smarta hem, bioniska kroppsdelar och flygande bilar. Men just nu håller den internationella finansmarknaden på att revolutioneras av något som inte syns, som inte spelar en roll i, men som likväl kommer påverka oss i framtiden. Kryptovalutorna och tekniken bakom har varit ett hett ämne för diskussion ända sedan Bitcoins framgångssaga blev ett faktum. Men Bitcoins är långtifrån den enda kryptovalutan på marknaden. Vad är blockkedjeteknik, och vad är iota? Det – och mycket mer – ska vi försöka besvara här.

Kryptovalutor: vilka finns det att välja mellan?

Till att börja med måste kanske klargöra: vad är en kryptovaluta? Enkelt uttryck är det en digital valuta som inte är knuten till någon stat eller centralbank. Det är en valuta som med andra ord är helt fri från styrmedel och helt internationell. Om vi tar bitcoins som exempel så betyder det att antalet bitcoins som finns i världen är statiskt – det finns ingen som kan trycka nya bitcoins, utan de ”grävs” fram ur komplicerade kedjor med ekvationer. Detta gör att valutan snarare kan liknas vid en naturresurs som guld. Men alla kryptovalutor använder sig inte av denna blockkedjeteknologi – iota bygger istället på ett system av valideringar som bildas med hjälp av en riktad acyklisk graf. Detta gör iota till ett tacksamt alternativ för snabba transaktioner och systemet belönar investerare snarare än de som ”gräver”.

Men är det en bra idé att investera i kryptovalutor? Det beror på vilken valuta det handlar om – och vem man vill lyssna på. Det finns nämligen många som varnar för bubblor inom branschen och som visar på hur teknologin missbrukas av vissa ljusskygga aktörer. Samtidigt finns det minst lika många som sjunger kryptovalutornas lovsång och som menar att de kan bli globala valutaalternativ.

Om du vill investera i kryptovalutor är det viktigt att du har koll på vilka regler som gäller då det kommer till beskattning och deklaration. Mer information om detta finner du på Skatteverkets hemsida.

Scroll to top