Så kan automatisering rädda personalen

Just nu är det många som tar försiktiga kliv tillbaka till arbetsplatsen. Men allt är långt ifrån vad det har varit. Efter en tung vår med mycket hemarbete är det många som vittnar om en ”mental baksmälla” – coronavåren har satt sina spår i personalhälsan. För ledningens del är det viktigt att ta itu med hälsan och sin HR. Genom att automatisera det som är möjligt, kan HR-personalen ägna sig åt det viktiga: personalens hälsa.

Som företagsledare och arbetsgivare är det viktigare än någonsin att ta hand om sin personal. I tider av pandemier är det många som har suttit hemma och isoleringen har gjort att många har försämrat sin mentala hälsa enormt. Många är svåra att plocka upp och upptäcka, därför behövs omfattande åtgärder. Genom ett automatiskt HR system som gör din data och administration effektiv kan du istället fokusera på att lösa de större frågorna.

HR ska investera i personalhälsan

Att den pågående pandemin har skapat oro i personalen på olika arbetsplatser är inte konstigt. För de drabbade inom vården är det till exempel både en konkret arbetsplatsfråga men också en fråga om framtiden och dess utmaningar. Många i personalen är utarbetad och stressad. Det är dock fel att tro att bara dessa arbetsplatser har påverkats negativt av krisen. Idag vet man att det har framkallat ett slags ”mental baksmälla” även hos de som har arbetat hemma. En del experter inom HR menar till och med att coronavåren har ändrat våra sätt att arbeta på för all framtid.

Vad kan då HR-avdelningen göra för att upptäcka, förebygga och reda ut mentala baksmällor hos personalen? För det första är det viktigt att diskutera arbetssätten internt. Många arbetsplatser genomför gruppsamtal för att diskutera hur situationen har påverkat ens arbete. Många försöker dessutom komma på lösningar där man kan vara på kontoret utan att trängas eller vara för många. Se det också som din plikt som chef att se till att inte arbetstiderna flyter ihop för mycket med privatlivet. Lägg det administrativa på ett intelligent HR system och låt dina medarbetare vara din största fokus för en tid framöver. Det vinner alla på i längden.

Scroll to top